english version česká verze
AKTUALITY
20.05.2022

Členská schůze ALV 2022

Představenstvo ALV svolává členskou schůzi ALV na čtvrtek 16. června 2022 (a s přesahem do pátku 17. 6.) do hotelu Fabrika v Humpolci. Program jednání:

 • Zahájení ve 14:00;
 • Volba orgánů členské schůze;
 • Zpráva představenstva o činnosti ALV za rok 2021 a výhled na rok 2022;
 • Zpráva Dozorčí rady ALV;
 • Účetní závěrka 2021;
 • Rozdělení zisku 2021;
 • Změna stanov ALV;
 • Příspěvkový řád ALV;
 • Informace o činnosti jednotlivých pracovních skupin ALV;
 • Informace od členů ALV;
 • Diskuse;
 • Usnesení členské schůze;
 • Závěr (předpoklad okolo 18:00).
Dokumenty, o nichž bude členská schůze jednat (hlasovat), jsou k dispozici v členské sekci tohoto webu a byly rozeslány členům elektronickou poštou dne 17. 5. t. r.

(Ubytování zatím nerezervujte sami, ale centrálně prostřednictvím kanceláře ALV.)

-- kancelář ALV --
13.12.2021

Odprodej zařízení

Společnost UNIS, a. s., nabízí k odprodeji nedostatečně využité zařízení. Jedná se o:

V případě zájmu kontaktujte osoby uvedené u popisů jednotlivých zařízení.

-- kancelář ALV --
22.07.2021

Výzva EDF k vyjádření zájmu

Detaily pro postup, jak vyjádřit zájem o účast v EDF jsou k dispozici v tomto dokumentu (ve formátu pdf); účast je podmíněna mj. auditem žadatele. Z toho důvodu je potřeba sledovat termíny pro vyjádření zájmu. Poprvé lze již 15. 9. 2021. Další termíny a podmínky jsou uvedeny v odkazovaném dokumentu.

-- kancelář ALV --
21.07.2021

Evropské obranné fondy - pracovní program 2021

K dispozici je schválená verze Pracovního programu 2021. Dokument (ve formátu pdf);

-- kancelář ALV --
12.06.2021

Obchodní příležitosti v leteckém průmyslu v Asii

Agentura CzechTrade organizuje ve spolupráci s LAA ČR a ALV ČR on-line sérii tří konferencí ma téma Obchodní příležitosti v leteckém průmyslu v Asii. Akce se budou týkat těchto teritorií:

 • Singapur a ČLR - úterý 15. června [odkaz];
 • Vietnam a Indonésie - čtvrtek 17. června [odkaz];
 • Thajsko a Indie - úterý 22. června [odkaz] .
K dispozici jsou závěrečné zprávy podle zadání LAA a ALV pro jednotlivá teritoria: [vše ve formátu *.pdf]

-- kancelář ALV --
04.06.2021

Seminář k Evropskému obrannému fondu

Dne 28. dubna bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697, kterým se zřizuje Evropský obranný fond (zpráva níže ze dne 27. května).
Odbor průmyslové spolupráce Ministerstva obrany považuje za vhodné seznámit odbornou veřejnost jak s tímto nařízením, tak s Pracovním programem EDF a proto pořádá seminář k nařízení i programu.
Seminář se bude konat dne 24. 6. v hlavním sále MO Valy (Tychonova 1, Praha 6) od 10:hodin.
V případě zájmu kontaktujte ing. P. Hakla z Odboru průmyslové spolupráce. Pozvánka na seminář s detaily je na tomto odkazu.

-- kancelář ALV --
27.05.2021

Zřízení Evropského obranného fondu

Nové nařízení ke zřízení Evropského obranného fondu je k dispozici na tomto odkazu.
Ministerstvo obrany k EDF a pracovnímu programu na rok 2022 bude pořádat seminář, na který bude rozesílat pozvánky.

-- kancelář ALV --
16.03.2021

Testování na COVID-19 i v malých firmách od 10 zaměstnanců

Vláda schválila testování i ve firmách s 10 až 49 zaměstnanci. Od 17. 3. jsou i tito malí zaměstnavatelé povinní zajistit testy a od 19. 3. vyzvat zaměstnance k testování. Do 26. března je povinnost otestovat všechny; po tomto datu nesmí netestovaní na pracoviště.
Na webu MPO jsou k dispozici pravidelně aktualizované údaje a doporučení k postupům, použití formulářů či likvidaci odpadu po testech. Případně lze stále kontaktovat celostátní informační linku pro firmy a OSVČ na tlf. čísle 1212.

-- kancelář ALV --
03.03.2021

Testování na COVID-19 ve firmách

Od 1. března ve firmách funguje testování na COVID-19 bez zdravotníků, tzv. samotestování. Od 3. března je testování povinné pro firmy s 250 a více zaměstnanci, od 5. března pak povinnost platí také pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci.
Antigenní testy pro samotestování lze koupit pouze od firem, jejichž seznam se průběžně aktualizuje na webu Ministerstva zdravotnictví.
Toto testování se považuje za doplňkové a nadále platí, že pokud to jde, využívá se k testům síť POC antigenních center seznam).
Na webu MPO je k dispozici průvodce, který popisuje 10 kroků postupu samotestování. Pro další informace lze kontaktovat celostátní informační linku pro firmy a OSVČ na tlf. čísle 1212.

-- kancelář ALV --
22.01.2021

Změna termínu AERO 2021 Friedrichshafen

Největší evropský veletrh, zaměřený na všeobecné letectví, AERO 2021 Friedrichshafen, byl z původního termínu v dubnu přesunut do léta. Bude se konat od 14. do 17. července 2021.
Detaily na webu veletrhu.

-- kancelář ALV --
08.01.2021

Veletrh Aero India 2021

Ve dnech 3. až 5. února 2021 se v indickém Bengalúru koná veletrh Aero India 2021. Čs. zastupitelský úřad v Dillí připravil ve spolupráci s MO ČR a MZV ČR prezentaci českých firem formou veletržního stánku, na kterém budou po dobu výstavy přítomní i zástupci státní správy.
Informace o veletrhu najdete na webu aeroindia.gov.in a v případě zájmu kontaktujte ZÚ Dillí.

-- kancelář ALV --
07.12.2020

54. ročník SIAE Le Bourget zrušen

54. ročník mezinárodního veletrhu Paris Air Show, který se měl konat na letišti Le Bourget v červnu 2021, byl zrušen. Zprávu dnes oznámila správa veletrhu s odkazem na nejistý vývoj způsobený epidemií COVID-19.
Tiskovou zprávu a detaily najdete na webu SIAE Le Bourget.

-- kancelář ALV --
04.09.2020

Specializovaná letecká výzva v programu OP PIK Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo očekávanou výzvu na podporu leteckého výzkumu a vývoje v programu OP PIK Aplikace.
Detaily včetně odkazů na stránky MPO a agentury API s vyhlášením výzvy najdete na webu Newsroom leteckého průmyslu.

-- kancelář ALV --
03.09.2020

Strojírenské fórum pokračuje

Tradiční konference strojírenské fórum pokračuje. Jeho podzimní díl bude reagovat na současnou situaci ekonomické nestability způsobené virovou pandemií. Opět vytvoří potřebnou platformu pro diskusi firem vzájemnou podporu a sdílení svých poznatků a zkušeností,
V dnešní době je zásadní jak rychle se v globální ekonomice podaří všem jejím hráčům současnou krizi zvládnout. Strojírenské fórum proto nebude diskutovat o hodnotě propadu ekonomiky jednotlivých států, ale propojí firmy, pomůže sdílet informace a zkušenosti, aby se podařilo čelit panice a uchránit co nejvíce zdravých firem při životě. Proto se dopolední část programu bude věnovat oblastem mikro a makro ekonomiky a krizového řízení v době hospodářského útlumu a odpolední část tradičně oblasti nástrojů digitalizace pro zvýšení efektivity procesů.
Přihlášku najdete na tomto odkazu (a do 22. 10. 2020 je možné využít zvýhodněné vstupné).
Konference proběhne 5. listopadu 2020 v Praze, na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (Jugoslávských partyzánů 1580/38, Praha 6 Dejvice). Odbornými garanty jsou Elektrotechnická asociace České republiky, Svaz strojírenské technologie a Inženýrská akademie ČR.
Pokud se chcete stát partnery konference, kontaktujte organizátory.

-- kancelář ALV --
30.06.2020

Pracovní skupina pro letecký průmysl

V pořadí další jednání pracovní skupiny pro letecký průmysl se konalo tradičně na půdě MPO. Za účasti náměstků ministra M. Tauberové a M. Piechy bylo tentokrát tématem zejména udržení zahraničních zakázek.
Obrázky z jednání a několik detailů najdete na FB Newsroomu leteckého průmyslu.

-- kancelář ALV --
29.06.2020

VZLÚ dokončuje svůj podíl na vývoji vrtulníku nové generace RACER

Vysokorychlostní hybridní vrtulník (gyrodyn) RACER od společnosti Airbus Helicopters, vytvořený na základě zkušeností získaných s vrtulníkovým demonstrátorem Eurocopter, má kromě klasického rotoru také postranní křídla s vrtulemi tentokrát v tlačném uspořádání. To mu umožňuje kolmý start i přistání, ale i dosažení rychlosti větší než 400 km/h. Projekt MUTR (Multipurpose Test Rig), jehož hlavním řešitelem je VZLÚ, je zaměřen na vývoj testovacího systému hlavního reduktoru nově vyvíjeného gyrodynu RACER. Reduktor je klíčovým zařízením pohonu gyrodynu, neboť přenáší výkon ze dvou turbo hřídelových motorů do hlavního rotoru i do postranních tlačných rotorů.

Předmětem projektu s názvem MUTR je rozšíření zkušebního stavu na testování gyrodynových reduktorů při zachování schopnosti testování nově navržených klasických vrtulníkových reduktorů. V průběhu vývoje projektu RACER postupně stoupaly výkonnostní nároky na zařízení, což se odrazilo i ve vývojové koncepci. Nakonec se jedná o mohutné zařízení umožňující testovat nejen běžné cestovní režimy stroje, ale také všechny havarijní a přetěžovací stavy, kterým může být hlavní reduktor gyrodynu v provozu vystaven.

Vyvíjený systém obsahuje unikátní hydraulický zkrucovač, speciálně vyvinuté zařízení, které umožňuje experimentálně ověřovat vlastnosti pokročilých hybridních pohonů při nízké energetické spotřebě.

„Projekt potvrdil naše projekční schopnosti v oblasti návrhu, vývoje a realizace sofistikovaných zkušebních systémů v leteckých aplikacích, dokazuje též naši schopnost aplikovat pokročilé automatizované technologie řízení, měření a sběru dat. Praktické využití prokázaných znalostí a know-how míří zejména do oblasti letectví, ovšem je zde možnost širší aplikace i v jiných technických oborech. Klíčovými vlastnostmi návrhu jsou jednoduchost obsluhy zkušebního zařízení, vysoká energetická efektivita zařízení a připravenost plnit různé druhy zadání testů. Návrh navíc umožňuje rozšíření schopností zařízení s ohledem na budoucí potřeby zákazníka.“ Dodává vedoucí projektu Petr Pick z VZLÚ.

Projekt je řešen v rámci společné technologické iniciativy Clean Sky 2, na vývoji se podílí 40 subjektů ze 13 zemí. Cílem VZLÚ je uplatnit výstupy nejen v rámci projektu CS2 Racer, ale i nabídnout testovací stav pro vývoj např. tuzemským výrobcům leteckých pohonných jednotek.

-- kancelář ALV --
29.01.2020

Změna režimu poskytování ONL

Řízení norem ONL bylo k 1.lednu 2020 ukončeno a normy jsou v posledním platném znění volně přístupné na tomto webu. Důvody tohoto rozhodnutí jakož i další detaily a přístup do databáze norem ONL najdete v příslušné sekci těchto stránek ("ONL").

-- kancelář ALV --
21.01.2020

Brožura MPO - podpora MSP 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, která obsahuje ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky, které tím dostanou souhrnné informace o dostupných možnostech podpory.
Brožura je ke stažení na stránkách MPO a taktéž na stránkách MPO jsou další informace.

-- kancelář ALV --
11.10.2019

Magazín CZECH AEROSPACE REPORT

Redakce Newsroomu leteckého průmyslu připravila podzimní vydání magazínu CZECH AEROSPACE REPORT, které je v elektronické podobě k dispozici na tomto odkazu.

-- kancelář ALV --
03.05.2019

Nový zpravodajský web o leteckém průmyslu

ALV byla jedním z iniciátorů spuštění on-line magazínu o dění v leteckém průmyslu. Web najdete na stránce aerospaceinczech.com.

-- kancelář ALV --

Starší novinky naleznete v ARCHÍVU
design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru