english version česká verze
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ALV

Asociace leteckých a kosmických výrobců České republiky (ALV) má 40 členů, od finálních dodavatelů letadel a komplexních systémů, výrobců letadlových agregátů a zařízení až po malé specializované podniky.

ALV pokrývá celé spektrum aktivit, od návrhu (konstrukce), výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, přes sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.

Rozsah činností je od civilních a vojenských letounů, leteckých motorů a zbraňových systémů, kosmického výzkumu, výrobu agregátů, podsestav a komponentů letadlových systémů, včetně příslušného softwaru.

ALV je nezávislý a otveřený spolek, který sdružuje právnické osoby a ve své činnosti vychází z programového prohlášení, v němž jsou zakotveny následující hlavní poslání a úkoly:


  1. Zastupovat (reprezentovat) a koordinovat
 • ALV pokrývá celý rozsah aktivit v českém letectví a funguje jako reprezentant leteckého průmyslu v České republice, Evropě i v celém ostatním světě a to tím, že zastupuje letecký průmysl v českých, evropských a mezinárodních organizacích a orgánech a to jak státních (veřejných). tak soukromých (privat);
 • ALV koordinuje průmyslové a podnikatelské aktivity;
 • ALV harmonizuje technické procesy.

  2. Analyzovat a hájit zájmy podniků asociace
 • Analýza a hájení zájmů podniků leteckého průmyslu je klíčovým posláním ALV.
  ALV kriticky zkoumá všechny ekonomické, sociální, ekologické, technické a právní předpisy, které by mohly ovlivnit obecné zájmy členů asociace, ať jsou navrženy na úrovni České republiky, Evropy nebo na mezinárodní úrovni.

  3. Propagovat a vzdělávat
 • ALV pro propagaci českého leteckého průmyslu a jeho výrobků zajišťuje tyto činnosti:
  • Zúčastňuje se obchodních výstav a veletrhů;
  • Organizuje výstavy a obchodní mise;
  • Distribuuje informace pro obchodní a obecná média a veřejné a státní představitele v České republice i v celém ostatním světě.
 • V součinnosti s universitami, technickými školami a podobnými institucemi ALV přispívá ke vzdělávacím a výcvikovým programům v ČR.

ALV je členem ASD.

design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru