english version česká verze
ALV - ČLENSKÁ SEKCE
Jméno:
Heslo:
  OBOROVÉ NORMY LETECKÉ (ONL)

  Oborové normy letecké - změna režimu poskytování


  Garantem ONL byla po dlouhou dobu Asociace leteckých a kosmických výrobců, správcem norem pak byl Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.
  Představenstvo ALV však rozhodlo ukončit řízení ONL k 1. lednu 2020. Důvody tohoto rozhodnutí jsou zejména:

  • Návrhy na změny ONL se již nevyskytují;
  • Užívání ONL není závazné;
  • Nejedná-li se o opravy staré techniky, není důvod používat ONL jako závazné;
  • ONL jsou většinou starší 50ti let; vznikly v jiném technickém prostředí, metody průkazu technické platnosti těchto norem mohou být již odlišné a změnila se i očekávání, jaké parametry mají být plněny (požadované životnosti apod.);
  • Použití ONL, zvláště ohledně procesů (povrchové úpravy), materiálů a zkušebních metod naráží na zcela nové požadavky;
  • ONL nepamatují na moderní konstrukční metody (CAD, 3D tisk, kompozita aj.).
  ONL jsou ale stále zdrojem know-how, například konstrukčního provedení především masově používaných dílů (spojovací materiál, mechanické konstrukční prvky /hydraulika/, zásady některých operací — např. nýtování apod.). Konkrétní provedení, použité materiály a další nakonec musí posoudit konstruktér i s ohledem na očekávané technické parametry konstrukce, které překračují meze a možnosti platné v době vzniku těchto norem. Současní uživatelé ONL mohou normy, které chtějí zachovat, převzít do svých interních předpisů a nadále s nimi nakládat podle svého uvážení. Případně mohou používat tyto normy jako datované, k datu posledního znění.

  Přehled posledního stavu ONL a informace o jejich stavu je možno shlédnout zde.

  Přítup do databáze oborových norem leteckých [ONL] nadále není vázán na přístupové heslo; najdete jej na tomto odkazu: http://alv-cr.cz/ONL

  design: DIS MEDIA
  Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru